V sobotu 3. července v 10.00 h se v Jungmannově ulici 186 veřejnosti otevře nová galerie věnovaná dílům píseckého umělce Františka Romana Dragouna. Na jednom místě lidé uvidí sbírku děl tohoto významného regionálního malíře, krajináře a portrétisty. Na otevření galerie nebude chybět umělcův syn Roman Dragoun, který prvním návštěvníkům zpříjemní prohlídku svou muzikou. Galerie bude mít otevřeno denně od 10.00 do 18.00 h, vstupné je 50 Kč. Vystavená díla bude galerie pravidelně obměňovat, chystá také komentované prohlídky nebo programy pro školy. Více informací je na webu galerie www.galeriedragoun.cz.

František Roman Dragoun se narodil 21. 10. 1916 v Písku a zemřel zde 2. 7. 2005. Vztah k malování zřejmě podědil po svém otci, profesorovi zdejší rolnické školy, který byl dobrým kreslířem. V roce 1937 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, kde se stal žákem profesorů Josefa J. Loukoty, Maxe Švabinského a Vratislava Nechleby. Věnoval se převážně krajinomalbě a portrétování.

Zodpovídá: Petra Měšťanová, DiS.
Zdroj: mesto-pisek.cz

Comments are closed.