Na vedení města Neratovice se obrátilo Oddělení hematologie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice Praha s žádostí o uskutečnění výjezdního odběru krve. Odběry se uskuteční dne 27. 7. 2021 v čase 8:00 – 12:30 hod. ve “starém“ sále Společenského domu Neratovice, nám. Republiky č. p. 400. Vstup bude umožněn hlavním vchodem od parkoviště kolem infocentra. Vhodní dárci jsou ve věku 18 – 60 let včetně prvodárců. S sebou je třeba mít průkaz na ověření totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny. Výjezdní skupina je vybavena 4 odběrovými lehátky a zabezpečena příslušným odborným personálem.

Po každé dávce očkování Pfizer a Moderna nelze krev darovat 7 dní. U Astry a Johnson + Johnson lze až po 3 týdnech. Potvrzení pro zaměstnavatele bude vydáno na požádání. Opakovaně lze darovat krev po 2 měsících, vyhoví-li kontrolní odběr.

Pojďme se zúčastnit této záslužné akce.

Zodpovídá: Jiřina Kovářová
Zdroj: neratovice.cz

Comments are closed.