Pardubice v červenci zavedly separovaný sběr kovových obalů od potravin a nápojů. Za první tři měsíce služby touto cestou obyvatelé města vrátili do oběhu 721 kilogramů kovů. Tolik váží například zhruba 45.000 plechovek od nápojů.

„Pro sběr této komodity jsme zvolili kombinovaný sběr. Plechovky se ukládají do žlutých kontejnerů, společně s plasty a tetrapackovými obaly. Na třídící lince jsou pak jednotlivé komodity odděleny a vraceny jako druhotná surovina do výroby,“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal. Instalování samostatných nádob pouze na kovové obaly by nutně znamenala zábor dalších veřejných prostranství a kontejnery by musely být obsluhovány speciálním vozem vyhrazeným přímo pro tuto komoditu. „Tříkomoditním sběrem tyto komplikace odpadají, jelikož vše je sváženo jedním vozem na třídicí linku v rámci jedné svozové trasy, a to bez dalších vícenákladů,“ dodal náměstek.

Lidé mohou do žlutých kontejnerů odkládat mimo plastů a tetrapakových obalů také plechové obaly od nápojů, krmiv pro zvířata či další drobné plechovky bez zbytků původního obsahu. K odložení větších kovových předmětů slouží devět separačních dvorů, v nichž mohou obyvatelé města bezplatně odkládat i další roztříděný komunální odpad.

Comments are closed.