Už v příštím školním roce by mělo základní školu v Praze 19 navštěvovat až tisíc žáků. Těm bude nově rozšířená hala sloužit při hodinách tělocviku a v odpoledních hodinách bude k dispozici pro mimoškolní výuku dětí a mládeže. Večer nebo o víkendech prostory využijí místní sportovní kluby a spolky. Vybavení a provoz bude zajišťovat městská část z vlastních zdrojů.

Podle radního hl. m. Prahy pro oblast školství Víta Šimrala, bude provoz tělocvičny ekologický. „Škola bude využívat energii z fotovoltaických panelů, které pokryjí zhruba jednu třetinu celkové spotřeby elektrické energie. Dále bude využívat podzemní nádrže na akumulaci dešťové vody pro automatickou závlahu okolní zeleně a v budoucnu i venkovního atletické hřiště. Vytápění objektu je zajištěno moderní plynovou kotelnou s kondenzačními kotli a s automatickým provozem, který zajišťuje profesionální firma. V rámci školství se snažíme co nejvíce pracovat s technologickými inovacemi, které pomáhají se zmírněním dopadu klimatické změny,“ říká radní Vít Šimral.

Již ve stávající podobě je tělocvična multifunkční. Její součástí jsou cvičební sály, posilovna a místnost pro rehabilitaci či relaxaci. Plocha sportovišť je osazena univerzálním umělým povrchem umožňujícím široké spektrum míčových sportů. Dále se zde nacházejí šatny a sociální zařízení pro žáky a učitele oddělené od ostatních prostor. Přízemí zahrnuje recepci, šatny pro sportovce a místnost pro rozhodčí. Celý prostor je bezbariérový.

Zdroj obrázku: Hlavní město Praha

Comments are closed.