Téměř dvě stovky stromů v památkově chráněném Zámeckém parku zámku Kinských projdou v nejbližších dnech a týdnech odborným ošetřením. Na jaře je navíc doplní přes 150 kusů nových dřevin. Práce nebudou mít přímý vliv na provoz parku, návštěvníci by zde ale měli dbát zvýšené opatrnosti

Zámecký park byl založen na rozhraní 18. a 19. století. Od roku 1964 je spolu se zámkem Kinských, který vlastní Zlínský kraj, chráněn jako kulturní památka. „Zámecký park je zeleným srdcem našeho města a jsme na něj právem hrdí. Aby tomu tak mohlo být i nadále, nechali jsme vypracovat dendrologický průzkum, který vytipoval k ošetření 188 stromů,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková. Celkem 51 stromů odborníci zejména kvůli špatnému zdravotnímu stavu doporučili pokácet. Radnice zároveň počítá s výsadbou 57 nových stromů a 98 vzrostlých keřů, to vše do poloviny letošního roku. Rozvojová péče o nové dřeviny pak bude probíhat do konce roku 2023. „Za tímto účelem jsme nechali zpracovat projekt, který odhadl náklady na 4,7 milionu korun. Soutěží se nám však tuto částku podařilo snížit na 1,86 milionu s tím, že víc jak polovinu pokryje dotace z Operačního programu životní prostředí. Zbývající náklady uhradíme z našeho rozpočtu,“ doplnila místostarostka Wojaczková.

Dodavatelská firma převzala projekt k realizaci na konci ledna, nezbytné kácení by mělo proběhnout nejpozději do konce března. „Ještě před zahájením těchto prací budou stromy odborně prohlédnuty, zda se v nich nenachází dutiny se zimujícími netopýry či veverkami a zda neslouží ke hnízdění ptáků. S ohledem na aktuální počasí bude od března do konce dubna zhotovitel provádět také výsadbu nových dřevin a keřů. Realizace této části projektu bude ukončena nejpozději v polovině letošního roku,“ vysvětlil Tomáš Kunc, referent odboru komunálních služeb radnice a informoval návštěvníky: „Práce přímo neovlivní samotný provoz zámeckého parku. Žádáme však jeho návštěvníky, aby dbali na zvýšení opatrnosti zejména v místech kácení a prořezů stromů.“

Zdroj obrázku: Město Valašské Meziříčí

Comments are closed.