Je velmi pravděpodobné, že ani letos školy nebudou moci připravit pro budoucí prvňáčky, doprovázené pyšnými maminkami a tatínky, přitažlivý a pro děti nezapomenutelný zážitek spojený se zápisem do 1. třídy ve škole, kde se budou v příštích letech vzdělávat. Velký den, ve kterém si mohly natěšené, ustrašené, statečné, vyjukané děti ukázat, co již umí, říci, jak se těší, někdy i trochu bojí, zkusit projít se pohádkovým lesem, potkat se s pohádkovou postavou, plnit různé úkoly.  

Zápis se tedy i letos uskuteční bez osobní přítomnosti dětí. Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat způsob k odevzdání vyplněných žádostí o přijetí – datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, zaslání poštou, osobní doručení zvolené škole, a to pouze ve dnech 14. a 15. dubna 2021 ve vymezeném čase a při dodržení všech epidemiologických opatření.

Každá škola má na svých internetových stránkách zveřejněny informace o svých aktivitách, mimoškolní činnosti, jídelníčku, fotografie. Rodiče mají možnost výběru školy, ale je potřeba počítat s kapacitními a prostorovými možnostmi. Pokud by se nejednalo při výběru o tzv. spádovou školu podle bydliště žáka, je vždy povinností ředitele školy přijmout nejdříve žáky ze spádového obvodu dané školy, teprve poté lze přijímat další žáky z jiného obvodu, jiné obce. Pro tyto případy zveřejňují ředitelé škol před zápisem kritéria, která slouží ke spravedlivému rozhodování při převisu žáků, tak jak ukládá školský zákon. Vyhláškou stanovující školské obvody se neřídí Sportovní soukromá základní škola, s. r. o., Litvínov.

Pokud rodiče po vlastním uvážení, popřípadě doporučení paní učitelky z mateřské školy, kde dítě plní povinnou předškolní docházku, uvažují o odkladu povinné školní docházky, je vhodné se co nejdříve objednat do pedagogicko-psychologické poradny, neboť objednávací doby, především v době zápisu, bývají velmi dlouhé.

Můžeme si všichni jen přát, aby všechno nepříjemné jednou skončilo, tak i doba „covidová“, a v roce příštím aby se už naše děti těšily a radovaly z krásných chvil strávených při zápisu.

Zodpovídá: Bc. Marta NOVOTNÁ

Zdroj: mulitvinov.cz

Comments are closed.