Zastupitelstvo Prahy 6 dnes na svém 15. zasedání projednalo plánovanou modernizaci železniční trati v úseku Dejvice–Veleslavín, jejímž investorem je Správa železnic. Tento úsek je součástí dálkové trati na Kladno, u níž se předpokládá i odbočka na Letiště Václava Havla Praha. Z uvažovaných čtyř možností vedení trati v daném úseku byla na základě analýz, které zpracovali odborníci z univerzity v Bochumi a České geologické společnosti, vyhodnocena jako nejvhodnější tzv. Jižní varianta. Zastupitelstvo městské části Praha 6 dnes této jižní variantě vyjádřilo podporu.

„Varianta Jih vyšla jako nejlepší z námi požadovaných posudků. Věříme, že tato maximálně odkloněná trasa, která vede v mimořádné hloubce, nebude v rámci území Prahy 6 vyvolávat žádné konflikty. Předpokládáme také, že moderní železnice zlepší dopravní obslužnost této oblasti a přinese rozšíření zdejší infrastruktury. Kromě toho na povrchu vznikne zahloubením trasy tzv. zelená radiála, která umožní široké volnočasové vyžití,“ uvedla radní Prahy 6 pro strategický rozvoj Eva Smutná a dodala: „Po dnešním hlasování se můžeme společně se Správou železnic plně věnovat důležitým povrchovým úsekům, například v okolí Liboce.“

Podle odhadu Správy železnic bude výstavba nové trati Dejvice–Veleslavín zahájena po roce 2025 a potrvá přibližně dva a půl roku. Předpokládané náklady na výstavbu pro kompletní úsek Výstaviště–Veleslavín činí přibližně 13 miliard korun. Zprovoznění železničního spojení na Letiště Václava Havla Praha se předpokládá mezi lety 2028 a 2029.

Comments are closed.