Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zahájila vyučování distanční formou, kterou škole nařídila Krajská hygienická stanice ve Zlíně na základě vyhodnocení aktuální epidemiologické situace. Toto nařízení platí až do 31. října 2020. Studenti mají povoleny individuální konzultace, dále laboratorní, experimentální a umělecké práce do 15 osob a zkoušení do 10 lidí.

Současně se hygienická stanice s univerzitou dohodly na pomoci ze strany studentů, kteří pomohou s trasováním kontaktních osob u pozitivních případů a uleví tak maximálně vytíženým pracovníkům hygienických stanic. Univerzita z tohoto důvodu zřídila krizové call centrum v prostorách univerzitní knihovny. Na této akci se podílí desítky studentů.

 „Jsme rádi, že můžeme pomoci právě touto formou. Pro studenty to bude zkušenost i praxe zároveň. Do práce v call centru jsou zapojeni studenti všech fakult univerzity. Každodenně budou pracovat ve 2 směnách včetně víkendů,“ sdělil rektor univerzity Vladimír Sedlařík„Velmi si cením toho, že studenti neváhali a byli ochotni se ihned zapojit do práce,“ dodal.

Comments are closed.