Celkem 1 milionem korun plánuje v letošním roce Zlínský kraj podpořit ekologické aktivity na svém území. Tento krok má přispět k většímu zapojení dětí, mládeže i dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí v kraji. Podpora bude směřovat zejména do EVVO a poradenství týkající se ochrany přírody, životního prostředí a přírodních zdrojů, vydávání neperiodických publikací, výukových materiálů a výukových programů se zaměřením na EVVO, dále badatelsky orientované vyučování, projekty začínajících subjektů EVVO a také projekty se zaměřením na inovativní metody v této oblasti. Podpořené projekty obdrží dotaci v rozmezí od 20 tisíc do 100 tisíc korun.
„Cílem našeho programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí a také zvýšení dostupnosti kvalitních služeb v této oblasti. O podporu budou moci žádat spolky, ústavy, školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby se sídlem ve Zlínském kraji,“ sdělila statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, která má ve své gesci oblast životního prostředí.
Příjem a registrace žádostí o podporu bude probíhat od 25. ledna do 19. února 2021, 12:00 hod. Více informací o vyhlášeném programu je možno najít na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace.

Comments are closed.