Jedním milionem korun podpoří letos Zlínský kraj začínající i stávající včelaře tím, že jim přispěje na pořízení základního i doporučeného vybavení. „Podpora, kterou kraj včelařům poskytuje již několik let, pomáhá nejen k růstu počtu začínajících včelařů a navýšení množství úlů a včelstev u stávajících včelařů, ale pozitivní dopad má také na celkovou úroveň kvality včelstev v kraji a zároveň na snížení výskytu moru včelího plodu,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, která má ve své gesci oblast zemědělství a životního prostředí.
O dotaci si mohou zažádat zájmoví včelaři ve věku minimálně 18 let, kteří mají včelstva umístěna na území Zlínského kraje. Podporu ve výši 5 tisíc až 10 tisíc korun budou moci použít jak na nákup základního vybavení (tedy 3 až 6 nástavkových úlů s varroa dnem a 50 až 300 rámkových přířezů nebo rámků), tak na pořízení doporučeného vybavení, jako například včelařského kuřáku, rojáčku, rozpěráku, včelařského drátku, forem na sbíjení rámků, krmítek, mateří mřížky nebo ochranných pomůcek.
Příjem a registrace žádostí o podporu bude probíhat od 25. ledna do 19. února 2021, 12:00 hod. Více informací o vyhlášeném programu Podpora včelařství ve Zlínském kraji je možno najít na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace.

Comments are closed.