Krajští radní na svém pondělním zasedání schválili zahájení realizace projektu Digitální technická mapa České republiky ve Zlínském kraji. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 221 milionů korun.
Projekt bude naplňovat a podporovat plnění povinností kraje jako správce digitální technické mapy plynoucí pro něj ze Zákona č. 47/2020 Sb. Krajský úřad má povinnost zpřístupnit digitální technickou mapu do 30. června 2023. V rámci projektu bude vybudován Informační systém Digitální technické mapy a pořízen datový obsah Digitální technické mapy včetně údajů o dopravní a technické infrastruktuře.
„Digitální technická mapa navazuje na projekt Jednotná digitální technická mapa, který ve Zlínském kraji funguje od roku 2003. Stávající data budou upravena podle nové legislativy a budou doplněna chybějící území. Bude také potřeba doměřit dopravní a technickou infrastrukturu v majetku kraje či obcí, která dosud zaměřena nebyla. Cílem digitální technické mapy je sdílení podrobných informací o stavebních a technických objektech a zařízeních. Tyto informace jsou důležitým předpokladem pro zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebního řízení. Digitální technická mapa bude z velké části veřejně přístupná. Uživatelé tak budou mít k dispozici podrobnou mapu velkého měřítka pro celé území Zlínského kraje,“ upřesnil zaměření projektu radní Jiří Jaroš, zodpovědný za oblast digitalizace, mládež a sport.
Žádost o projekt bude podána v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předpokládaný celkový rozpočet akce činí 221 milionů korun, přičemž dotace z Evropské unie činí 85 % z celkových způsobilých výdajů a 15 % tvoří vlastní spolufinancování Zlínského kraje.
Zdroj obrázku: Zlínský kraj

Comments are closed.